TEMEL MALİ TABLOLAR

img

TEMEL MALİ TABLOLAR

img Naci TUNÇEL

TEMEL MALİ TABLOLAR

Mizan
Bilanço
Gelir Tablosu
Satışların Maliyeti Tablosu
Fon Akım Tablosu
Nakit Akım Tablosu
Öz varlık Değişim Tablosu
Kar Dağıtım Tablosu
Dönen Varlıklar
Duran Varlıklar
Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar
Banka kredileri
Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar
Uzun vadeli banka kredileri
Mali Tablolarda Aktarma-Arındırma-Düzeltme İşlemleri
Kur Farkları
Finansman Giderleri
Reeskontlar ve Karşılıklar
Stoklar ve Değerleme Yöntemleri
Gecikmiş alacaklar ve karşılık ayrılması
Mali Tabloların Konsolide Edilmesi