İŞLETME SERMAYESİ YÖNETİMİ

img

İŞLETME SERMAYESİ YÖNETİMİ

img Naci TUNÇEL

İŞLETME SERMAYESİ YÖNETİMİ

Nakit Planlaması ve Yönetimi
Stok Planlaması ve Yönetimi
Alacak Planlaması ve Yönetimi
Ticari Borç/Ticari Alacak - Mali Borç İlişkisi
Alacak Tahsili /Yönetim Politikaları
Garanti ve Şüpheli alacakların Sınıflandırılması
Kar dağıtımı ve Vergisel analizi
İstisnalar ve Vergi Uygulamaları