FİNANSAL KAYNAKLARIN SAPTANMASI VE YÖNETİMİ

img

FİNANSAL KAYNAKLARIN SAPTANMASI VE YÖNETİMİ

img Naci TUNÇEL

FİNANSAL KAYNAKLARIN SAPTANMASI VE YÖNETİMİ

Kısa vadeli krediler
Uzun vadeli krediler
Satıcı Kredileri (Ticari Borçlar)
Uzun vadeli satıcı kredileri
YABANCI KAYNAK TEMİNİ:

Kredi Başvuru Dosyası Hazırlığı
Kredi Tekliflerinin Bankalarca Değerlendirilmesi